Studiemiddag


25 januari 2018


Bildung.city | Amsterdam

Studiemiddag
Differentieren in de les

Differentiëren staat hoog op de agenda in scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Maatwerk’, het passend maken van onderwijs is de trend. Scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten dat ze kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. In deze werkbijeenkomst gaan we aan de slag met differentiëren op small en medium niveau. Bij small differentiëren maak je het leren van leerlingen en de verschillen daartussen zichtbaar door de inzet van werkvormen en het vormgeven van zelfstandig werken in de les. Met kleine ingrepen in de les kun je op die manier al een groot effect bereiken. Bij medium differentiëren ontwikkel je leerarrangementen en laat je leerlingen ook keuzes maken op niveau, tempo, leervoorkeur en/of begeleiding. Ze zijn vrijer om hun eigen aanpak te kiezen dan bij small differentiëren. Het uitgangspunt is je eigen les, dus aan het eind van de bijeenkomst heb je een aantal handvatten waarmee je naar eigen behoeften kunt differentiëren.  

Doelgroep:
Leraren VO en MBO

Kortingen

Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

 

 

Deelnamekosten:

Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 125,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek Differentiëren: Small, Medium, Large, ter waarde van € 29,50 congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop.

Aanmelden:

Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.