Studiemiddag


25 januari 2018


Bildung.city | Amsterdam

Sprekers

Otto de Loor traint, coacht en adviseert directie, team- & sectieleiders, docenten, mentoren VO & educatieve instellingen, op basis van eigen leer- en ontwikkelingsvragen. Dit op het terrein van ambachtelijk vakmanschap en persoonlijk meesterschap.

Hij is zelfstandig trainer/consultant/coach en is werkzaam als lerarenopleider bij de universiteit van Utrecht; Graduate School of Teaching.

In zijn boek Differentiëren: Small, Medium, Large – de verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs geeft hij  handvatten, voorbeelden en toepassingsmogelijkheden om differentiatie vorm te geven.  Na afloop van de studiemiddag neemt u het boek mee naar huis.